Merkez Araştırma Laboratuvarı Hakkında

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MerLab), T.C. Kalkınma Bakanlığı
desteğiyle 2010 yılında kurulmuştur. “Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri
Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi” çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kimya, Mekanik, Ahşap, Petrografi, X-Işını, Elektron Mikroskobu, Spektroskopi,
Kromatografi olmak üzere sekiz laboratuvar ve ayrıca Mobil laboratuvardan
oluşmaktadır. Bünyesinde mevcut olan taşınabilir ve laboratuvar tipi cihazlar ile müze ve çeşitli koleksiyonlarda bulunduğu ortam dışına çıkarılmasına izin verilmeyen sanat eserlerinin, kazılarda çıkarılan tarihi eserlerin, camii, çeşme gibi taşınmaz kültür varlıklarımızın yerinde (in-situ) tahribatsız olarak veya mikro ölçekte örnek alımıyla malzeme analizlerinin yapılması ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Dünya standartlarında kurulumu gerçekleştirilen laboratuvarımızda, gelecek
nesillerin bize emaneti olan Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin koruma-onarımı konusunda bilimsel güvenilirliği ön plana çıkaran çalısmalar yapılmakta ve disiplinler arası projeler geliştirilmektedir. Tüm bu çalısmalar, ileri analiz yöntemlerinin kullanıldığı cihazların farklı bilim dallarından gelen ögretim üyeleri ve uzmanlar tarafından kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Koruma ve onarım için malzeme karakterizasyonu alanında, kamu kurum ve  kuruluşlarından, özel sektörden gelen analiz talepleri karşılanmaktadır.

Sanatı yüksek teknolojiyle buluşturan, akademisyenlerimize bilimsel çalışma
ortamı yaratan laboratuvarımız, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle kültürel mirasın incelenmesi ve bu konuda danışma merkezi olma yolunda ilerleyecektir.