Laboratuvarlar

Merkezi Araştırma Laboratuvarı, 2010 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın değerli desteğiyle kurulmuştur. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu’nun bünyesinde faaliyet gösteren bu laboratuvar, farklı bilim dallarından gelen uzmanlar ve ileri analiz yöntemlerini içeren geniş cihaz parkuru ile malzeme karakterizasyonu alanında, kamu kurum ve kuruluşlarından ve özel sektörden gelen analiz taleplerini karşılamaktadır. Özellikle kültür varlıkları ve sanat eserlerinin koruma-onarımı için malzeme analizleri gerçekleştirilmekte olup, diğer araştırma-geliştirme amaçlı analiz talepleri de karşılanmaktadır. Kimya, Mekanik, Ahşap, Petrografi, X-Işını, Elektron Mikroskobu, Spektroskopi, Kromatografi ve Mobil alt laboratuvarlarından oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizler ve kullanılan cihazlar aşağıda anlatılmaktadır.

MerLab 2024 Analiz ve Test Listesi

https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/kimya-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/mekanik-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/ahsap-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/petrografi-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/x-isini-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/elektron-mikroskobu-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/spektroskopi-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/kromatografi-laboratuvari/
https://merlab.msgsu.edu.tr/index.php/ana-sayfa/mobil-laboratuvar/