Ahşap Laboratuvarı

Tarihi ve günümüz ahşaplarınınkarakterizasyonu ve mevcut bozulmuşluk durumlarının ve buna bağlı olarak koruma yöntemlerinin belirlenmesi için, ahşabın cinsi ve türü, mukavemeti, bozulmalarının cins ve derecesinin tespiti yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki test ve analizler gerçekleştirilmektedir.
• Cins Tayini
• Mukavemet Tayini
• Ultrases ve Tomografi ile malzeme iç yapısının sayısal ve görüntülü olarak belirlenmesi
• Yıllık halka ölçümleri ile yaş tayini (Dendrokronoloji)

Kullanılan Cihazlar
• Leica-RM2235 Mikrotom Ahşap Kesit Alma Cihazı
• Eurosit Ahşap Çekici
• RinntechRezistograf
• RinntechLintab
• Arbotom Tomografi Cihazı