Elektron Mikroskobu Laboratuvarı

Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji Dağılımlı X-Işını Spektrometresi (SEM-EDS) ile birçok farklı türdeki malzemenin yüksek büyütme ve çözünürlükte mikroyapı görüntüleri elde edilmekte, bu sayede malzemelerin bozulma durumları ve üretim teknikleri hakkında bilgi edinilmektedir. Yağlıboya tablo ve tarihi duvar resimleri gibi çok katmanlı malzemelerin tabaka kalınlıkları da belirlenmektedir.Cihazın yüksek ve düşük vakum modlarının yanı sıra sahip olduğu çevresel mod (ESEM) sayesinde tozlu, yağlı ve organik yapılı numuneler de incelenebilmektedir. Cihazın geniş numune haznesi ile 15x15x6,5 cm boyutlarına kadar kültür varlıkları ve sanat eserleri, kaplama yapılmadan tahribatsız olarak analiz edilebilmektedir. Ayrıca EDS bağlantısı ile malzemelerin görüntüleri üzerinde seçilen alanlardan yarı-nitel element analizi gerçekleştirilmekte ve element haritalaması yapılmaktadır.
Yaygın kullanım alanları:
• Boya ve pigment
• Harç, sıva, tuğla ve çimento gibi yapı malzemeleri
• Seramik ve cam
• Ahşap
• Yazma eserler
• Tekstiller
• Metaller
• Polimerler
• Biyolojik malzemeler