Kromatografi Laboratuvarı

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
HPLC yöntemi, bir karışımın içerisinde bulunan farklı kimyasal bileşenlerin birbirinden ayrıştırılması için kullanılmaktadır. Bu yöntem, karışım bileşenlerinin bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile etkileşime girerek, kolon içerisinde farklı hızlarla ilerlemesi ve dolayısıyla farklı zamanlarda kolonu terk ederek birbirinden ayrıştırılması ve tayin edilmesi esasına dayanmaktadır. Karbonhidrat, lipit, aminoasit, peptit ve protein, vitamin, organik asit ve fenoller gibi birçok organik bileşiklerin ayrımı, saflaştırılarak nitel ve nicel analizlerinin yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Başlıca kullanım alanları:
• Yağlı boya tablolarda ve tekstillerde kullanılan boyar maddelerin, yağ ve protein esaslı bağlayıcıların tespit edilmesi
• Gıda bileşenlerinin analizi
• Çevre mühendisliği uygulamaları
• Tarım ve eczacılık uygulamaları

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)
GC-MS yöntemi ile, bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaştırılabilen bileşikler kapiler bir kolonda uçuculuğa göre ayrıştırılarak, kütle spektrometresinde iyonlaştırılıp kütle/yük oranlarına göre hassas bir şekilde tayin edilmektedir. Bu yöntem, amino asitler, uçucu yağ asitleri, alkaloidler, terpenler ve steroidler gibi birçok organik bileşiğin tespit edilmesinde kullanılmaktadır.

Yaygın kullanım alanları:
• Yağlı boya tablolarda kullanılan protein, yağ, reçine ve zamk bazlı organik bağlayıcı maddelerin ve yüzey malzemelerinin tespiti
• Arkeolojik kazılarda ele geçen seramik kaplarda bulunan protein ve yağ bazlı organik kalıntıların analizi
• Gıda analizleri
• İlaç sektörü

Kullanılan Cihazlar
• Agilent 5977A Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)
• Agilent 1260 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)