Mekanik Laboratuvarı

Tarihi ve çağdaş malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri, tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ile belirlenmektedir.

Yapılan testler iki grup altında toplanmıştır.

Fiziksel Özellik Deneyleri
Agırlıkça ve Hacimce Su Emme

Kapasitesinin Belirlenmesi
– Gerçek Yogunluk ve Görünür Yogunluk
(Birim Hacim Agırlık)Testleri
– Porozite (Gözeneklilik) Testi

Mekanik Özellik Deneyleri
– Tek Eksenli Basınç Dayanım Testi
– Egilme Dayanım Testi
– Yarmada Çekme Dayanım Testi
– Nokta Yükü Dayanım Indeksi Deneyi

Bahsedilen testler dışında tahribatsız yöntem olarak; Schmidt sertlik ölçümü, Ultrases hız ölçümü, Pull off testleri, beton karışımlarda kıvam tayini için Ve-be deneyi ve pasometre ile donatı tespiti yapılabilmektedir.

Cihazlar
– Quantachrome-Ultrapyc 1200e Helyum Piknometresi
– Quantachrome Corporation Poremaster 33-17 Civalı Porozimetre Cihazı
– Zwick/Roell Z330RED Universal Test Cihazı(330 kN kapasiteli)
– YKM Beton Test Presi
– YKM-S221 Nokta Yükleme Cihazı
– Proceq-N tipi Schmidt Sertlik Çekici
– Proceq (PunditLab) Ultrases Hız Ölçüm Cihazı
– Dyna Z16 Pull off Tester Cihazı
– Ve-be Cihazı
– BOSCH Gms 120 Profesyonel Pasometre
– Milwaukee DD3-152 Karot Makinası

Bu cihazların dışında numune öğütme cihazı, numune kesme ve düzleme cihazı, paralellik ölçüm cihazı gibi çeşitli ekipmanlar da bulunmaktadır.