Spektroskopi Laboratuvarı

Raman Spektroskopisi
Raman spektroskopisi yöntemiyle, inorganik ve organik malzemelerin moleküler karakterizasyonu tahribatsız olarak gerçekleştirilmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan dispersif Raman mikroskop ve FT-Raman spektrometre sistemleri hibrit olarak çalışabilmektedir. Bir vinç sistemine monte edilmiş mikroskoptan oluşan SENTERRA dispersif Raman sisteminde, özellikle büyük ebatlı eserlerin mikroskobik ölçekte analizi mümkün olmaktadır. Bu sistemde farklı dalga boylarına (532, 785 ve 1064 nm) sahip lazerlerin kullanılması, malzemelerin etkin bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.

Yaygın kullanım alanları:
• Yağlıboya tablolarda ve tarihi duvar resimlerinde boya-pigment analizleri
• Yazma eser, seramik vecam gibi arkeolojik obje ve sanat eserlerinin karakterizasyonu
• Jeolojik örnekler vedeğerli taş analizleri
• Adli bilimlerde sahtelik tespiti
• Polimer, gıda, tekstil ve biyolojik malzeme analizleri
• İlaç ve kozmetik sektörleri

FT-IR Mikroskobu ve Taşınabilir FT-IR Spektrometresi
Fourier Dönüşüm-Kırmızı Altı (FT-IR) spektroskopisi, katı ve sıvı maddelerin kimyasal yapısının aydınlatılmasında yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir. Transmission (geçirme), ATR ve reflection (yansıma) olmak üzere farklı ölçüm modlarında analizler gerçekleştirilebilmektedir. Kültür varlıkları ve sanat eserlerinin tahribatsız analizinde etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Kullanım alanları:
• Yağlıboya tabloların ve tarihi duvar resimlerinin içerdikleri protein ve yağ içerikli bağlayıcı maddelerin ve vernik, lak gibi yüzey malzemelerinin tespiti
• Değerli taş analizleri
• Polimer ve plastik sanayi
• İlaç ham maddeleri ve kozmetik analizleri
• Tekstil lifleri analizleri
• Gıda analizleri

UV-VisSpektrofotometresi
Mor üstü-Görünür Bölge (UV-Vis) spektrofotometresi, çözelti haline getirilmiş örneklerde bulunan organik bileşiklerin ve bazı inorganik iyon ve komplekslerin tayininde kullanılmaktadır.
Kullanım alanları:
• Boyar madde, bağlayıcı ve sağlamlaştırıcı gibi organik maddelerin analizleri
• İçme suyu ve atık su analizleri
• İlaç maddelerinin analizi
• Renk tayini ve farklı malzemeler arasındaki renk farkı

İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
ICP-MS, çözeltiye alınmış inorganik ve organik malzemelerin yüksek sıcaklıktaki bir argon plazma tarafından iyonize edilerek, elementlerin kütle/yük oranlarına göre ayrıştırıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemle, majör, minör ve iz element analizleri, yüksek hassasiyette (ppm ve ppb düzeyinde) gerçekleştirilmektedir. Hızlı bir teknik olan ICP-MS ile çoklu element analizleri yapılabilmektedir. Ayrıca, miligram seviyesindeki örneklerin dahi analizinin gerçekleştirilebilmesi, kültür varlıkları ve sanat eserlerinin neredeyse tahribatsız olarak incelenmesine olanak sağlaması açısından önemlidir.

Yaygın kullanım alanları:
• Seramik, cam ve metal malzeme analizleri
• Toprak analizleri
• İçme ve atık su analizleri
• Gıda analizleri
• İlaç analizleri

Multispektral Görüntüleme Sistemi (MSI)
Multispektral görüntüleme sistemi (MSI) ile yağlı boya tablo, duvar resmi ve yazma eser gibi kültür varlıkları ve sanat eserlerinin, görünür (400-780 nm), kırmızı altı (750-950 nm) ve UV (10-400 nm) bölgelerde yüksek çözünürlüklü dijital görüntülemeleri yapılmaktadır. Bu sayede, alt tabakalarda bulunabilecek eskizler ve boyalı bölgeler gibi gözle görülemeyen ve sanatçıların çalışma şekline ışık tutan detaylar aydınlatılabilmektedir. UV bölgede alınan görüntüler ile özellikle resimlerdeki eski vernik ve yapıştırıcı gibi organik malzemeler ve bazı organik pigmentler hakkında ön bilgi elde edilerek, resimlerin yüzeylerindeki onarımlar tespit edilebilmektedir.

Kullanılan Cihazlar
• Agilent Cary-100 UV-Görünür Bölge Spektrometresi (UV-VIS)
• Bruker SENTERRA Dispersif Raman Mikroskobu
• BrukerMultiRAMFT-Raman Spektrometre ve Ramanscope III Modülü
• BrukerALPHA FT-IR Spektrometresi
• BrukerLumos FT-IR Mikroskobu
• Agilent 7700 Indüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
• BrescianiNIR-DIGI Evolution Multispektral Görüntüleme Sistemi