Bildiriler

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 • Canol, H. Conservation and Restoration Application of Iasos of Caria. 24thSymposium on Mediterranean Archaeology “Ideas that traveled by the sea” , 2nd – 4th Şubat 2023 – Udine, İtalya

 

 • Ormanci Ozturk, O., Bakiler, M. Characterization of Blue Ingots From the Van Fortress Using Non-Destructive Complementary Techniques.International Materials Technologies and Metallurgy Conference. Türkiye, 31 Ekim – 1 Kasım 2019.

 

 • Filiz, H.I., Çetinbağ, A., Bakiler, M., Ormancı Ozturk, O. Chemical Characterization of Urartian Glass Beadsfrom East of Lake Van, Turkey. International Materials Technologies and Metallurgy Conference. Türkiye, 31 Ekim – 1 Kasım 2019.

 

 • Uz, A., Ormancı Ozturk, O., Bakiler, M.  A non-destructive study of Roman Age mosaic glass tesserae, International Materials Technologies and Metallurgy Conference. Türkiye, 31 Ekim – 1 Kasım 2019.

 

 • Bakiler, M., Koroglu, G., Ormancı Ozturk, O., Er, S. Sinop Balatlar Kilisesi Roma Hamamı Yapısına Ait Taşların Karakterizasyonu. Uluslararası 2. Yesemek Sempozyumu- Tunç Çağlarından Orta Çağa Mimaride Heykel ve Taş. Türkiye, 6-8 Kasım 2018.

 

 • Bakiler, M., Ormancı Ozturk, O., Konyar E. Eski Van Şehri Kazısı: Seramik Buluntuların Tahribatsız Analizi. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 24-26 Ekim 2018.

 

 • Ormancı Ozturk, O., Bakiler, M., Kurugol, S. Şehit Ali Paşa Kütüphanesi Harçlarının Karakterizasyonu. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 24-26 Ekim 2018

 

 • Ormancı Ozturk, O., Bakiler, M., Koroğlu, G. Characterization of coloring and opaquening agents in Roman mosaic glass tesserae from Sinop Balatlar Church, Turkey. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES’18), Türkiye, 10-12 Ekim 2018.

 

 • Bakiler, M., Ormancı Ozturk, O., Koroğlu, G. A Multi Analytical Approach for the Study of Stone Tesserae From Sinop Balatlar Church, Turkey. 5th International Congress on Chemicstry for Cultural Heritage, Romanya, 3-7 Temmuz 2018.

 

 • Ormancı Oztürk, O., Bakiler, M., Kurugol, S. Characterization of Materials in 19th Century Şile and Hora Lighthouses, Turkey. 5th International Congress on Chemicstry for Cultural Heritage, Romanya, 3-7 Temmuz 2018

 

 • Ormancı Ozturk, O., Uçer, K., Bakiler, M. Invesitagion of the Wall Painting Samples from the Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Building: Preliminary Results, International Materials Technologies and Metallurgy Conference, Türkiye, 26-27 Ekim 2017.

 

 • Kırmızı, B., Ormancı Ozturk, O., Dağ, E., Köroğlu, G., Bakiler, M. Archaeometric Studies on the Late Roman Wall Paintings Found in Sinop Balatlar Building Complex, International Symposium on Sinope and Black Sea Archaeology, Türkiye, 13-15 Ekim 2017.

 

 • Ormancı Ozturk, O., Kurugöl, S., Kırmızı, B., Köroğlu, G., Bakiler, M. Characterization of Ancient Mortars from Sinop Balatlar Building Complex, International Symposium on Sinope and Black Sea Archaeology, Türkiye, 13-15 Ekim 2017.

 

 • Bakiler, M., Kırmızı, B., Ormancı Ozturk, O., Ayık, D., Köroğlu, G. Determination of 15th-20th Centuries Wall Painting Materialsby Analytical Methods in Sinop Balatlar Building Complex, International Symposium on Sinope and Black Sea Archaeology, Türkiye, 13-15 Ekim 2017.

 

 • Ormanci Ozturk, O., Hanyali, O., Kirmizi, B., Tuncel, S., Boz, V., Alanyurt, U., Kurugol, S., Bakiler, M. Characterization of the Archaeological Mortars of the Ancient Al-Saraya Al-Hamra Castle in LibyaMaSCUsers’ Group for Mass Spectrometry and Chromatography, Amerika, 21-22 Mayıs 2015.

 

 • M. Bakiler, B. Kırmızı, Ö. Ormancı, O. Boso Hanyalı, U. Alanyurt, G. Köroğlu, Material Characterization of the Late Roman Wall Painting Samples from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea Region of TürkiyeTECHNART 2015,  P2-29, 27-30 Nisan 2015.

 

 • B. Kırmızı, U. Alanyurt, S. Ingin, E. Özgül, G. Köroğlu, M. Bakiler, Material Characterization Of The 15th-20th Century Wall Paintings From Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea region of Turkey. ChemCH 2014 Book of Abstracts. Edited by Wiesinger R, Schreiner M.; 2014: 293-295.

 

 • M. Bakiler, “Kültür Mirasının Tanısında İleri Analiz Yöntemlerinin Önemi”, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27-31  Mayıs 2013.

 

 • M. Bakiler, A. Gulec, T. Ugur, “Analyses of Paints Found on the Fors of Suleyman the Magnificent in the Suleymaniye Mosque” 6th International Conference on the application of Raman spectroscopy in Art and Achaeology (RAA 2011)”, pp 151, Parma, Italya, 2011.

 

 • A. Gulec, M. Bakiler, D. Gursoy, G. Yasayan, O. Boso, “Analyses of Paints on The Wooden Separator of The Women’s Lodge in the Fatih Mosque”, 6th International Conference on the application of Raman spectroscopy in Art and Achaeology (RAA 2011)”, pp 154, Parma, Italya, 2011.

 

ULUSAL KONGRE,SEMPOZYUM VB. TOPLANTI BİLDİRİLERİ

 • Kurugöl, S., Hanyalı, B.Ö., Alanyurt, U., Ormancı, Ö., Kırmızı, B., Bakiler, M. Niğde Sungurbey Camii’nde Tuz Etkisine Bağlı Malzeme Sorunları. 5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt II; 385-400, 2015.