Malzeme Analiz Raporları

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler ve şahıslar tarafından talep edilen taşınır ve taşınmaz eserlere ait malzeme analizleri, Araştırma Merkezi altyapısında bulunan ileri analiz cihazları ile döner sermaye üzerinden yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.

Araştırma Merkezi tarafından 2011 – 2023 yılları arasında hazırlanan rapor listesi aşağıda verilmektedir.

Rapor Listesi 2021 2023 sonu