Kongre/Sempozyum/ Seminer/Toplantı

 • 8-9 Eylül 2022 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlenen 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı’na “Kültür Varlıklarının Korunması Üzerine Yapılan Ar-Ge Çalışmaları ve Sanayi ile olan İş birliği” başlıklı sunum ile katılım sağladık.

 • 5 Eylül 2022 tarihinde İtalya’nın Gradisca d’ Isonzo kentindeki Ortaçağ döneminden kalan duvar resminin korunması için”Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab” yapılan analizlerin de sunulduğu sergi / çalıştaya katılım sağladık.

 

 • 23 Mart 2022 tarihinde Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab tarafından düzenlenen çevirim içi seminerde Prof. Dr. Hasan Böke tarafından ” Tarihi Harç ve Taş Koruma Çalışmalarında Kullanılan Uluslararası Standartlar” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.

 

 • 22-26 Mart 2021 tarihlerinde Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry isimli kongreye “The Provenance of Iron Age Glass Beads: Chemical and Isotopic Approach” isimli çalışmamızla katılım sağladık.    
 • 14-16 Ekim 2019 tarihlerinde Afyon’da düzenlenen 10. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi‘ne “Bazı Duvar Resmi Örneklerinin Mikro-Raman ile Karakterizasyonu” başlıklı konuşmalarımız ile katıldık.


 

 • 31 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “International Materials and Metallurgy Conference 2019” isimli konferansa; “Characterization of Blue Ingots From the Van Fortress Using Non-Destructive Complementary Techniques” başlıklı sunumumuz ve “Chemical Characterization of Urartian Glass Beads from East of Lake Van, Turkey.”, “A non-destructive study of Roman Age mosaic glass tesserae” başlıklı 2 poster bildiri ile katılım sağladık
 • 15-17 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen MSGSÜ Arkeoloji Günleri‘ne “Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab” ve “Bazı Arkeolojik Buluntularda Malzeme Analizi ve Kökene Dair Tespitler” başlıklı konuşmalarımız ile katıldık.

 

 • 8 Nisan 2019 tarihinde Koç Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hadi Özbal hocamızın onuruna düzenlenen HH-XRF 2019 Çalıştayı‘na katıldık.

 

 • “Characterization of Coloring and Opaquening Agents in Roman Mosaic Glass Tesserae from Sinop Balatlar Church, Turkey” başlıklı bidiri ile “IV. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress”  isimli kongreye katılım gerçekleştirdik.
 • Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab” ,03-07 Temmuz 2018 tarihleri arasında Romanya/Bükreş’te düzenlenen “5th International Congress Chemistry for Cultural Heritage” isimli kongreye “Characterization of Materials In 19th Century Şile and Hora Lighthouses, Turkey” ve “A Multi Analytical Approach for The Study of Stone Tessera From Sinop Balatlar Church, Turkey” başlıklı iki poster bildiri ile katılmıştır.
 • Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab” Amerika’da 21-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında The Committee of the Users Group for Mass Spectrometry and Chromatography (MaSC) tarafından Art Institute of Chicago ev sahipliğinde düzenlenen “MASC 2015” isimli toplantıya “Characterization of the Archaeological Mortars of the Ancient Al-Saraya Al-Hamra Castle in Libya” başlıklı poster bildiriyi sunmak üzere katılmıştır.
 • Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab”, Erzurum’da 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında İMO Erzurum ve İzmir şubeleri tarafından Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu”na “Niğde Sungurbey Camii’nde Tuz Etkisine Bağlı Malzeme Sorunları” başlıklı bildiriyi sunmak üzere katılmıştır.
 • Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab”, 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Catania kentinde düzenlenen “TECHNART 2015 Non-destructive and Micro analytical Techniques in Art and Cultural Heritage” isimli kongreye “Material Characterization of the Late Roman Wall Painting Samples from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea Region of Turkey” başlıklı poster bildiri ile katılmıştır.
 • Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab”, 01-05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Sanatta Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Viyana Teknik Üniversitesi ve Avusturya Kimya Derneği’nin işbirliğiyle ve Avrupa Kimya ve Moleküler Bilimler Birliği himayesinde Viyana’da düzenlenen3rd International Congress Chemistry for Cultural Heritageisimli kongreye “Material Characterization of the 15th-20th Century Wall Paintings from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea Region of Turkey” başlıklı poster bildiri ile katılmıştır.
 • Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab”, 5-8 Eylül 2011 tarihleri arasında Parma’da düzenlenen “6th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2011)” isimli kongreye “Analyses of Paints of Fors of Suleyman the Magnificent in Suleymaniye Mosque” ve “Analyses of Paints of Wooden Separator of Women Part of Fatih Mosque” başlıklı iki adet poster bildiri ile katılım sağlamıştır.