Projeler

 

 

 

 


TAMAMLANAN PROJELER

  • Van Kalesi Höyüğü’nden Çıkarılan Cam Buluntulardan Hareketle Demir Çağı Cam Teknolojisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001, (Proje No: 118M248, 2018).

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Özden Ormancı

  • Tunç Çağı Seramik Üretim Teknolojisi: Van gölü Havzası Buluntularına Odaklı Karakterizasyon Çalışması. MSGSÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Proje No: 2020/15).

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Özden Ormancı

  • Geç Roma Dönemine Ait Cam Mozaiklerin Malzeme Özelliklerinin ve Üretim Teknolojilerinin Belirlenmesi,  MSGSÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Proje No: 2019/11).

Yürütücü: Dr. Özden Ormancı

  • Osmanlı Döneminde İnşaa Edilen Şile ve Hoşköy Deniz Fenerlerine Ait Malzemelerin İleri Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi. MSGSÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Proje No:2018/06).

Yürütücü: Prof. Dr. Meriç Bakiler

  • TÜBİTAK, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 114K263 numaralı “Sinop Balatlar Yapı Topluluğu’nda Bulunan Roma-Osmanlı Dönemlerine Ait Duvar Resimlerinin Malzeme Karakterizasyonu ve Yapım Tekniklerinin Belirlenmesi” projesi, 1 Kasım 2014-1 Kasım 2016.

Yürütücü: Prof. Dr. Meriç Bakiler

  • “Merkezi Araştırma Laboratuvarı”, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2010K121200 nolu Alt Yapı Projesi, 2010-2015

Yürütücü: Prof. Dr. Meriç Bakiler


PROJELERDEN GÖRÜNTÜLER

♣  23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında Sinop Balatlar Kilisesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ait görüntüler.

 

 

 

17-19 Ekim 2016 tarihleri arasında Sinop Balatlar Kilisesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ait görüntüler.

 

26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Sinop Balatlar Kilisesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ait görüntüler.