Mekanik Laboratuvarı

Tarihi ve çağdaş malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri, tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ile belirlenmektedir.

Yapılan testler iki grup altında toplanmıştır.

Fiziksel Özellik Deneyleri
– Agırlıkça ve Hacimce Su Emme

Kapasitesinin Belirlenmesi
– Gerçek Yogunluk ve Görünür Yogunluk
(Birim Hacim Agırlık)Testleri
– Porozite (Gözeneklilik) Testi

Mekanik Özellik Deneyleri
– Tek Eksenli Basınç Dayanım Testi
– Egilme Dayanım Testi
– Yarmada Çekme Dayanım Testi
– Nokta Yükü Dayanım Indeksi Deneyi

Bahsedilen testler dışında tahribatsız yöntem olarak; Schmidt sertlik ölçümü, Ultrases hız ölçümü, Pull off testleri, beton karışımlarda kıvam tayini için Ve-be deneyi ve pasometre ile donatı tespiti yapılabilmektedir.

Cihazlar
– Quantachrome-Ultrapyc 1200e Helyum Piknometresi
– Quantachrome Corporation Poremaster 33-17 Civalı Porozimetre Cihazı
– Zwick/Roell Z330RED Universal Test Cihazı(330 kN kapasiteli)
– YKM Beton Test Presi
– YKM-S221 Nokta Yükleme Cihazı
– Proceq-N tipi Schmidt Sertlik Çekici
– Proceq (PunditLab) Ultrases Hız Ölçüm Cihazı
– Dyna Z16 Pull off Tester Cihazı
– Ve-be Cihazı
– BOSCH Gms 120 Profesyonel Pasometre
– Milwaukee DD3-152 Karot Makinası

Bu cihazların dışında numune öğütme cihazı, numune kesme ve düzleme cihazı, paralellik ölçüm cihazı gibi çeşitli ekipmanlar da bulunmaktadır.