Malzeme Analiz Raporları

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler ve şahıslar tarafından talep edilen taşınır ve taşınmaz eserlere ait malzeme analizleri, Araştırma Merkezi altyapısında bulunan ileri analiz cihazları ile döner sermaye üzerinden yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.

Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2011 tarihinden Eylül 2021 tarihine kadar hazırlanan raporların listesi aşağıda verilmektedir.

Rapor Listesi