Kongre/Sempozyum/ Seminer/Toplantı

 • 22-26 Mart 2021 tarihlerinde Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry isimli kongreye “The Provenance of Iron Age Glass Beads: Chemical and Isotopic Approach” isimli çalışmamızla katılım sağladık.

     

 • 14-16 Ekim 2019 tarihlerinde Afyon’da düzenlenen 10. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi‘ne “Bazı Duvar Resmi Örneklerinin Mikro-Raman ile Karakterizasyonu” başlıklı konuşmalarımız ile katıldık.


 

 • 31 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “International Materials and Metallurgy Conference 2019” isimli konferansa; “Characterization of Blue Ingots From the Van Fortress Using Non-Destructive Complementary Techniques” başlıklı sunumumuz ve “Chemical Characterization of Urartian Glass Beads from East of Lake Van, Turkey.”, “A non-destructive study of Roman Age mosaic glass tesserae” başlıklı 2 poster bildiri ile katılım sağladık.

 • 15-17 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen MSGSÜ Arkeoloji Günleri‘ne “Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi-MerLab” ve “Bazı Arkeolojik Buluntularda Malzeme Analizi ve Kökene Dair Tespitler” başlıklı konuşmalarımız ile katıldık.

 • 8 Nisan 2019 tarihinde Koç Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hadi Özbal hocamızın onuruna düzenlenen HH-XRF 2019 Çalıştayı‘na katıldık.

 • 18 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülmesi Konferansı‘nda, Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Meriç Bakiler’in “MerLab: Kültürel Mirasın Korunmasında Analitik Yöntemler ve Bazı Örnek Çalışmalar” başlıklı sunumu.

 • Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler, Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Koruma ve Onarım Semineri‘ne “Merkez Araştırma Laboratuvarı: Kültür Varlıklarında Malzeme Analizi” başlıklı konuşması ile katılım sağladı.

 • “Characterization of Coloring and Opaquening Agents in Roman Mosaic Glass Tesserae from Sinop Balatlar Church, Turkey” başlıklı bidiri ile “IV. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress”  isimli kongreye katılım gerçekleştirdik.

 • Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler ve Dr. Öğr. Gör. Özden Ormancı Öztürk, 03-07 Temmuz 2018 tarihleri arasında Romanya/Bükreş’te düzenlenen “5th International Congress Chemistry for Cultural Heritage” isimli kongreye “Characterization of Materials In 19th Century Şile and Hora Lighthouses, Turkey” ve “A Multi Analytical Approach for The Study of Stone Tessera From Sinop Balatlar Church, Turkey” başlıklı iki poster bildiri ile katılmıştır.

 • Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler, 28 Mart 2018 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde, Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği tarafından gerçekleştirilen Eski Eser Yapılarda Restorasyon Uygulamaları VIII Semineri‘nde, “Koruma Onarımda Analitik Yöntemler” başlıklı sunumu ile katılım gerçekleştirmiştir.

 • Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler 17 Mayıs 2017 tarihinde,  MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nün düzenlemiş olduğu Kültürel Mirasın Korunmasında Farkındalık Yaratma Semineri’ne “Kültürel Mirasın Korunmasında Malzeme Analizi: Merkezi Araştırma Laboratuvarı” başlıklı sunumu ile katılım gerçekleştirmiştir.

 • Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler ve Dr. Öğr. Gör. Özden Ormancı Öztürk, Amerika’da 21-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında The Committee of the Users Group for Mass Spectrometry and Chromatography (MaSC) tarafından Art Institute of Chicago ev sahipliğinde düzenlenen “MASC 2015” isimli toplantıya “Characterization of the Archaeological Mortars of the Ancient Al-Saraya Al-Hamra Castle in Libya” başlıklı poster bildiriyi sunmak üzere katılmıştır.

 • Prof. Dr. Meriç Bakiler, Doç. Dr. Sedat Kurugöl, Yrd. Doç. Dr. Burcu Kırmızı ve proje kapsamında çalışan proje uzmanları, Erzurum’da 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında İMO Erzurum ve İzmir şubeleri tarafından Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu”na “Niğde Sungurbey Camii’nde Tuz Etkisine Bağlı Malzeme Sorunları” başlıklı bildiriyi sunmak üzere katılmıştır.

 • Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Kırmızı, 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Catania kentinde düzenlenen “TECHNART 2015 Non-destructive and Micro analytical Techniques in Art and Cultural Heritage” isimli kongreye “Material Characterization of the Late Roman Wall Painting Samples from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea Region of Turkey” başlıklı poster bildiri ile katılmıştır.

 • Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Kırmızı, 01-05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Sanatta Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Viyana Teknik Üniversitesi ve Avusturya Kimya Derneği’nin işbirliğiyle ve Avrupa Kimya ve Moleküler Bilimler Birliği himayesinde Viyana’da düzenlenen3rd International Congress Chemistry for Cultural Heritageisimli kongreye “Material Characterization of the 15th-20th Century Wall Paintings from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea Region of Turkey” başlıklı poster bildiri ile katılmıştır.

 •  Merkez Müdürü Prof. Dr. Meriç Bakiler ve proje kapsamında çalışan proje uzmanları, 5-8 Eylül 2011 tarihleri arasında Parma’da düzenlenen “6th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2011)” isimli kongreye “Analyses of Paints of Fors of Suleyman the Magnificent in Suleymaniye Mosque” ve “Analyses of Paints of Wooden Separator of Women Part of Fatih Mosque” başlıklı iki adet poster bildiri ile katılım sağlamıştır.