Yayınlar

SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

 • Ormanci, O(2019).Non-destructive Characterization of Egyptian Blue Cakes and Wall Painting Fragments from the east of Lake Van, Turkey. Spectrochimica Act a Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

 

 • Bakiler M., Kırmızı B., Ormancı Ö., Hanyalı, Ö.B., Dağ E., Çağlar E., Köroğlu G. “Material Characterization of the Late Roman Wall Painting Samples from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea Region of Turkey”, Microchemical Journal 126 (2016) 263-273

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 • Canol, H., Baldıran A. (2022) Study on Ancient Marbles from Iasos of Caria. Amisos Cilt 7, Sayı 13: 340-351.

 

 • Ormanci, O., Bakiler, M. (2019). Micro-Raman Characterizations of Some Wall Painting Samples. AKU J. Sci. Eng. 19 Special Issue (417-424).

 

 • Ormancı Öztürk Ö., Üçer K., Dağ E., Kurugöl S., Bakiler M. “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası – Kalemişlerine Ait Pigment Analizleri” Vakıf Restorasyon Yıllığı, sayı:15, 2017: 72-79.

 

 • Kurugöl S., Ormancı Öztürk Ö., Ayık D., Bakiler M. “Mehmet Ağa Türbesi’nde Kullanılan Yapı Malzemelerinin Karakterizasyonu”,Vakıf Restorasyon Yıllığı, sayı: 14, 2017: 68-79.

 

 • Kurugöl S., Bakiler M., Öztürk Ö.O., “Priştina-Fatih Camii Restorasyonunda Kullanılan Onarım Malzemelerinin Özellikleri”, Vakıf Restorasyon Yıllığı, sayı:13, 2016: 56-65.

 

 • Bakiler M., Köroğlu G., Kurugöl S., Seçkin P.N., Kaptı M., Üçer K., Kırmızı B., Hanyalı B.Ö., Ormancı Ö., Alanyurt U., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “Merkezi Araştırma Laboratuvarı”. Vakıf Restorasyon-Konservasyon-Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yıllığı sayı:10, 2015:130-141.

 

 • Bakiler M., Köroğlu G., Kurugöl S., Seçkin P.N., Kaptı M., Üçer K., Kırmızı B., Hanyalı B.Ö., Ormancı Ö., Alanyurt U., “Koruma ve Onarımda Bilimsel Güvenilirlik”. Yerel Kimlik sayı:41, 2015: 56-61.

 

 • Kurugöl S., Hanyalı B.Ö., Alanyurt U., Ormancı Ö., Kırmızı B., Bakiler M., “Niğde Sungurbey Camii’nde Tuz Etkisine Bağlı Malzeme Sorunları”. 5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt II; 2015: 385-400.

 

 • Bakiler M., “Kültür Mirasının Tanısında İleri Analiz Yöntemlerinin Önemi”. 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı; 2014:151-156.

 

 • Kırmızı B, Alanyurt U, İngin S, Özgül E, Köroğlu G, Bakiler M., Material characterization of the 15th-20th century wall paintings from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea region of Turkey. ChemCH 2014 Book of Abstracts. Edited by Wiesinger R, Schreiner M.; 2014: 293-295.

 

 • Bakiler M, Güleç A, Uğur T, Yaşayan G., Analyses of paints found on the Fors of Suleyman the Magnificent in the Suleymaniye Mosque6th International Conference on the application of Raman spectroscopy in Art and Achaeology (RAA 2011)  Parma, Italy. Book of Abstracts. 2011: 151.

 

 • Güleç A, Bakiler M, Gürsoy D, Boso Ö., Analyses of paints on the wooden separator of The Women’s Lodge in the Fatih Mosque.  6th International Conference on the application of Raman spectroscopy in Art and Achaeology (RAA 2011)  Parma, Italy. Book of Abstracts. 2011: 154.